Privacy

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Daardoor heeft een bedrijf die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene waarvan die persoonsgegevens zijn bepaalde rechten. Het onderstaande reglement is er om u te informeren over uw rechten en plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst.

In de huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is nodig om u goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Ook kan verwerking nodig zijn voor een wettelijke verplichting( bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Plichten huisartsenpraktijk

De plichten voor de praktijk, die voortkomen uit de AVG, slaan op de volgende zaken:

 • Voor zorgverlening
 • Voor doelmatig beheer en beleid
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers van de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt d.m.v. beveiligde systemen.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard als nodig is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaar ( vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren nodig is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens wanneer blijkt dat deze niet kloppen.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring ( van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen of wanneer de verwijdering van bepaalde gegevens er voor zorgt dat uw leven of dat van een ander in gevaar komt. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan anderen

De medewerkers van de huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt o.a. in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een ander. Ook kunnen vastgelegde gegevens , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker)

Uitwisseling gegevens

De praktijk deelt, alleen nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt (LSP )relevante medische gegevens met de huisartsenpost(HAP).
Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een bericht met de huisartsenpraktijk Horstink

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische gegevens. Het is verplicht dat uw oude huisarts het dossier zo spoedig mogelijk overdraagt aan uw nieuwe huisarts, in ieder geval binnen een maand. U dient wel zelf aan de oude huisarts daar opdracht voor te geven.

Adresgegevens

Hoofdweg 132- P
7676 AJ Westerhaar-Vriezenveensewijk

Tel: 0546-659205
Spoed: 0546-658085

Openingstijden
Maandag8:00 – 17:00
Dinsdag8:00 – 17:00
Woensdag8:00 – 12:00
Donderdag8:00 – 17:00
Vrijdag8:00 – 17:00
Zoeken

Voor meer informatie over uw zorgvragen kunt u hier terecht . Meer informatie

%d bloggers liken dit: