Wat is het no-show tarief en gezondheidszorg kosten

Wat is het no-show tarief ?

Invoering no-show tarief

Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren zeer sterk is toegenomen. Met ingang van 1 september 2020 hebben wij, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een ‘no-show’ tarief ingevoerd.

Waarom een ‘no-show’ tarief?

Het aantal patiënten dat een afspraak voor het spreekuur van de huisarts wil maken neemt nog steeds toe. In de tijd die bij uw huisarts voor u gereserveerd stond had uw huisarts ook een andere patiënt kunnen helpen. Uw huisarts wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden, immers u wil ook met uw medische klacht zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door op tijd uw afspraak telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meldt dit dan tot uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch via 0546-659205 bij de assistente of per email: praktijkhorstink@ezorg.nl.

De afspraak wordt dan uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt dan natuurlijk geen
‘no-show’ tarief berekend.

Hoogte van het ‘no-show’ tarief

De tarieven die wij hiervoor hanteren zijn verschillend. De tarieven zijn 15 Euro voor een enkel consult en 30 Euro voor een dubbel consult.

‘No-show’ tarief praktijkondersteuner

Bij de praktijkondersteuner (POH) worden langere tijden voor een consult voor u gereserveerd. Voor een niet nagekomen afspraak bij de praktijkondersteuner hanteren wij daarom een tarief van 30 Euro per consult.

Let op: de ‘no-show’-factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Kosten gezondheidszorg 

Ieder jaar stijgen de kosten die in de gezondheidszorg gemaakt worden. Patiënten, artsen en zorgverzekeraars hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid de kosten in de zorg zo laag mogelijk te houden. 

Alle consulten, visites en behandelingen bij uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente worden volledig vergoed door uw ziekenkostenverzekeraar uit de basisverzekering. Zij komen ook niet ten laste van uw eigen risico. Dit geldt ook voor onderzoeken die in onze eigen praktijk gedaan worden, zoals een longfunctieonderzoek, 24-uurs bloeddrukmeting, vaatonderzoek en uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek en de gehoortest. 

Wat buiten de basiszorgvergoeding valt zijn o.a. een bloedtest naar ontstekingswaardes, de CRP-meting, urineonderzoek en HbA1c meting en de allergietest van ksyos en het Holteronderzoek (24 uurs ecg). Deze bepalingen gaan van uw eigen risico af. Ook gaan de uitstrijkjes die niet onder het bevolkingsonderzoek vallen van uw eigen risico. 

Onderzoeken die buiten de praktijk plaatsvinden zoals röntgenfoto’s, bloedonderzoek, kweken of weefselonderzoek worden over het algemeen volledig vergoed maar komen ten laste van uw eigen risico.

Het eigen risico is bij wet bepaald en bedraagt in 2023 €385,- per jaar. 

Sommige behandelingen worden slechts gedeeltelijk of geheel niet vergoed, denkt u hierbij aan bijvoorbeeld cosmetische chirurgie, sterilisatie of anticonceptie. Ook is de vergoeding van medicatie afhankelijk van regels die opgesteld zijn door uw zorgverzekeraar. Dit hangt af van de polis van uw zorgverzekeraar. 

Keuringen voor o.a. uw rijbewijs worden niet vergoed door de zorgverzekeraar 

Raadpleeg bij twijfel altijd uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. 

Adresgegevens

Hoofdweg 132- P
7676 AJ Westerhaar-Vriezenveensewijk

Tel: 0546-659205
Spoed: 0546-658085

Openingstijden
Maandag8:00 – 17:00
Dinsdag8:00 – 17:00
Woensdag8:00 – 12:00
Donderdag8:00 – 17:00
Vrijdag8:00 – 17:00
Zoeken

Voor meer informatie over uw zorgvragen kunt u hier terecht . Meer informatie

%d bloggers liken dit: